Opatření EFSA k implementaci požadavků nařízení o transparentnosti

Nové nařízení bylo připravováno, schvalováno a je nyní zaváděno pod značným politickým tlakem (Evropský parlament, Evropská komise, veřejnost).

Nařízení přináší od 27. 3. 2021 provozovatelům potravinářských podniků řadu nových povinností, které souvisí s legislativními požadavky na zajištění co nejlepší kvality vědeckého hodnocení EFSA a otevřenosti a transparentnosti procesu hodnocení rizika ze strany EU. Více v příloze.

přílohy:

zavřít

26. 03. 2021 10:38