Co jsou nové potraviny?

EFSA zveřejnila informační video o nových potravinách

V Evropské Unii se termínem NOVÉ POTRAVINY přitom označují potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997, tedy datem, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.

Všechny nové potraviny (dříve potraviny nového typu, anglicky novel food) musí projít hodnocením bezpečnosti. Jedná se tedy především o potraviny nově vyvinuté či vyrobené novou technologií nebo novým technologickým procesem, ale také potraviny, které jsou tradičně konzumovány mimo státy Evropské unie. Před tím, než budou potraviny ze třetích zemí na trhu EU, musí být ověřena jejich bezpečná konzumace po dobu minimálně 25 let.

Informační video je dostupné:

zde

zavřít

23. 01. 2021 13:09